Typ tekstu: Książka
Autor: Kępiński Antoni
Tytuł: Melancholia
Rok wydania: 1996
Rok powstania: 1974
przepaść między autoportretem rzeczywistym a idealnym jest zbyt wielka, idealny zostaje przekreślony, a tym samym zostaje przekreślona przyszłość. Człowiek taki nie ma już szans, widzi tylko swoją klęskę.
Patrząc na ludzkie dążenia do zaspokojenia ambicji, które tak często są nienasycone, nie można oprzeć się wrażeniu, że u ich podłoża tkwi patologia widzenia samego siebie. Sukcesy, do których niestrudzenie się dąży, mają poprawić realny obraz siebie i być tym samym źródłem radości życia. Powstaje jednak pytanie, czy poprawa własnego autoportretu rzeczywiście może być tym źródłem. Sukcesy bezsprzecznie wpływają dodatnio na sposób widzenia siebie i tym samym na nastrój. Ale poprawa ta jest
przepaść między autoportretem rzeczywistym a idealnym jest zbyt wielka, idealny zostaje przekreślony, a tym samym zostaje przekreślona przyszłość. Człowiek taki nie ma już szans, widzi tylko swoją klęskę.<br>Patrząc na ludzkie dążenia do zaspokojenia ambicji, które tak często są nienasycone, nie można oprzeć się wrażeniu, że u ich podłoża tkwi patologia widzenia samego siebie. Sukcesy, do których niestrudzenie się dąży, mają poprawić realny obraz siebie i być tym samym źródłem radości życia. Powstaje jednak pytanie, czy poprawa własnego autoportretu rzeczywiście może być tym źródłem. Sukcesy bezsprzecznie wpływają dodatnio na sposób widzenia siebie i tym samym na nastrój. Ale poprawa ta jest
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego