Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
daną krzywą Lorenza a linią absolutnej równości (linią 45o) do całego pola znajdującego się poniżej linii absolutnej równości. Gdybyśmy na rys. 7.1 zakreskowane pole zawarte między linią 45o a krzywą Lorenza nr 1 oznaczyli jako A, natomiast pole leżące poniżej tej krzywej - jako B, to współczynnik Giniego byłby stosunkiem pola A do sumy pól A i B, czyli

3. Ruch okrężny dochodów i wydatków

Analizę rynków czynników produkcji i dochodów z tych czynników rozpoczniemy od schematu ruchu okrężnego dochodów i wydatków. W schemacie tym uwzględnimy, dla uproszczenia, tylko dwie grupy podmiotów gospodarczych: gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa.

Ogólne zasady funkcjonowania rynków
daną krzywą Lorenza a linią absolutnej równości (linią 45o) do całego pola znajdującego się poniżej linii absolutnej równości. Gdybyśmy na rys. 7.1 zakreskowane pole zawarte między linią 45o a krzywą Lorenza nr 1 oznaczyli jako A, natomiast pole leżące poniżej tej krzywej - jako B, to współczynnik Giniego byłby stosunkiem pola A do sumy pól A i B, czyli <br><br>&lt;tit&gt;3. Ruch okrężny dochodów i wydatków&lt;/&gt;<br><br>Analizę rynków czynników produkcji i dochodów z tych czynników rozpoczniemy od schematu ruchu okrężnego dochodów i wydatków. W schemacie tym uwzględnimy, dla uproszczenia, tylko dwie grupy podmiotów gospodarczych: gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa.<br><br>Ogólne zasady funkcjonowania rynków
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego