Typ tekstu: Książka
Autor: Siwoń Bolesław
Tytuł: Jak sterować rentownością przedsiębiorstwa
Rok: 1994
eksploatacyjnej, inwestycyjnej, finansowo wyodrębnionej, produkcji globalnej, towarowej, pomocniczej itd.,
- treść ekonomiczną zużycia: dzieli się je na koszty zużycia środków produkcji, wynagrodzenia za pracę, koszty usług itp.,
- możliwość oddziaływania przez kierownictwo na koszty:
wyróżnia się koszty zależne i niezależne od kierownictwa,
- miejsce powstawania kosztów: wyróżnia się wtedy koszty stanowisk produkcji podstawowej, pomocniczej, koszty wydziałowe, zarządu itp.,
- związek z wytwarzanymi produktami pracy przedsiębiorstwa:
dzieli się je na koszty bezpośrednie i pośrednie,
- związek z zasadniczym procesem pracy przedsiębiorstwa: dzieli się je na koszty podstawowe i ogólne,
- stosunek do wzorca przyjętego za podstawę konstrukcji modelu efektywności: dzieli się koszty na zgodne (standardowe, normatywne, postulowane, planowane
eksploatacyjnej, inwestycyjnej, finansowo wyodrębnionej, produkcji globalnej, towarowej, pomocniczej itd.,<br> - treść ekonomiczną zużycia: dzieli się je na koszty zużycia środków produkcji, wynagrodzenia za pracę, koszty usług itp.,<br> - możliwość oddziaływania przez kierownictwo na koszty:<br>wyróżnia się koszty zależne i niezależne od kierownictwa,<br> - miejsce powstawania kosztów: wyróżnia się wtedy koszty stanowisk produkcji podstawowej, pomocniczej, koszty wydziałowe, zarządu itp.,<br> - związek z wytwarzanymi produktami pracy przedsiębiorstwa:<br>dzieli się je na koszty bezpośrednie i pośrednie,<br> - związek z zasadniczym procesem pracy przedsiębiorstwa: dzieli się je na koszty podstawowe i ogólne,<br> - stosunek do wzorca przyjętego za podstawę konstrukcji modelu efektywności: dzieli się koszty na zgodne (standardowe, normatywne, postulowane, planowane
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego