Typ tekstu: Książka
Autor: Zygmunt Ziembiński
Tytuł: Logika praktyczna
Rok wydania: 1995
Rok powstania: 1956
wartość logiczna zdań "A zranił", "B zranił", "C zranił". Niemniej któreś z tych trzech zdań, choć nie wiadomo które, jest prawdziwe (odpowiada rzeczywistości), a dwa pozostałe są fałszywe.
Praktyczna nierozstrzygalność pewnych zdań może być związana z tym, że w danej chwili nie mamy odpowiednich warunków do obserwacji lub odpowiednich przyrządów pomocniczych, lub - w odniesieniu do zdarzeń przeszłych - nie mamy odpowiednich przekazów co do danego faktu, lub też badania, które należałoby przeprowadzić, byłyby nieopłacalne bądź niedopuszczalne ze względów humanitarnych.
4. Wypowiedzi niezupełne
Mogą powstawać wątpliwości, czy każde zdanie w sensie logicznym ma określoną wartość logiczną, np. czy rzeczywiście nie ma takich zdań
wartość logiczna zdań "A zranił", "B zranił", "C zranił". Niemniej któreś z tych trzech zdań, choć nie wiadomo które, jest prawdziwe (odpowiada rzeczywistości), a dwa pozostałe są fałszywe.<br>Praktyczna nierozstrzygalność pewnych zdań może być związana z tym, że w danej chwili nie mamy odpowiednich warunków do obserwacji lub odpowiednich przyrządów pomocniczych, lub - w odniesieniu do zdarzeń przeszłych - nie mamy odpowiednich przekazów co do danego faktu, lub też badania, które należałoby przeprowadzić, byłyby nieopłacalne bądź niedopuszczalne ze względów humanitarnych.<br>&lt;tit1&gt;4. Wypowiedzi niezupełne&lt;/&gt;<br>Mogą powstawać wątpliwości, czy każde zdanie w sensie logicznym ma określoną wartość logiczną, np. czy rzeczywiście nie ma takich zdań
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego