Typ tekstu: Tekst pisany
Autor: Murawski Roman
Tytuł: Filozofia matematyki
Rok: 1995
konstruktywista nie odrzucający wszelkich zbiorów nieskończonych, ale żądający, by wszystkie takie zbiory były redukowalne do zbioru liczb naturalnych.
Otrzymaliśmy więc w ten sposób całą hierarchię różnych stopni konstruktywności (dla liczb rzeczywistych). Istotne jest tutaj to, że są one ściśle zdefiniowane i w związku z tym można je badać za pomocą precyzyjnych metod logiki matematycznej. Podejście takie pozwala też na rozważanie różnych poziomów konstruktywności i na porównywanie ich z sobą.
Na zakończenie tego przeglądu koncepcji konstruktywistycznych zauważmy jeszcze, że nie są one oparte na jakimś jednym systemie filozoficznym, przeciwnie, przyjmują często różne założenia filozoficzne, w szczególności ontologiczne. Ogólnie rzecz biorąc można wyróżnić
konstruktywista nie odrzucający wszelkich zbiorów nieskończonych, ale żądający, by wszystkie takie zbiory były redukowalne do zbioru liczb naturalnych.<br>Otrzymaliśmy więc w ten sposób całą hierarchię różnych stopni &lt;orig&gt;konstruktywności&lt;/&gt; (dla liczb rzeczywistych). Istotne jest tutaj to, że są one ściśle zdefiniowane i w związku z tym można je badać za pomocą precyzyjnych metod logiki matematycznej. Podejście takie pozwala też na rozważanie różnych poziomów &lt;orig&gt;konstruktywności&lt;/&gt; i na porównywanie ich z sobą.<br>Na zakończenie tego przeglądu koncepcji konstruktywistycznych zauważmy jeszcze, że nie są one oparte na jakimś jednym systemie filozoficznym, przeciwnie, przyjmują często różne założenia filozoficzne, w szczególności ontologiczne. Ogólnie rzecz biorąc można wyróżnić
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego