Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1993
poszczególnych rozpuszczonych składników (podawanych zwykle w mg/l). Większa zawartość jonów w wodzie zwiększa jej przewodnictwo elektryczne (zmniejsza oporność), więc często jest wskaźnikiem mineralizacji ogólnej (konduktancja w ŤS/cm). Stężnie jonów wodorowych wskazuje na kwasowość roztworu, a więc na potencjalną agresywność wody. Ze względu na obecność zawiesiny występują trudności z precyzyjnym pomiarem pH w wodach roztopowych (tak metodą kolorymetryczną, jak i elektrochemiczną).

Mineralizacja wód lodowcowych

Mineralizacja ogólna wód opuszczających lodowiec zależy od: 1) ich pochodzenia, 2) wyjściowego składu chemicznego wód dopływających do lodowca oraz 3) długotrwałości ich kontaktu ze skałami podłoża lub materiałem morenowym. Czynniki te są bardzo zmienne w czasie
poszczególnych rozpuszczonych składników (podawanych zwykle w mg/l). Większa zawartość jonów w wodzie zwiększa jej przewodnictwo elektryczne (zmniejsza oporność), więc często jest wskaźnikiem mineralizacji ogólnej (konduktancja w ŤS/cm). Stężnie jonów wodorowych wskazuje na kwasowość roztworu, a więc na potencjalną agresywność wody. Ze względu na obecność zawiesiny występują trudności z precyzyjnym pomiarem pH w wodach roztopowych (tak metodą kolorymetryczną, jak i elektrochemiczną). <br><br>&lt;tit&gt;Mineralizacja wód lodowcowych&lt;/&gt;<br><br> Mineralizacja ogólna wód opuszczających lodowiec zależy od: 1) ich pochodzenia, 2) wyjściowego składu chemicznego wód dopływających do lodowca oraz 3) długotrwałości ich kontaktu ze skałami podłoża lub materiałem morenowym. Czynniki te są bardzo zmienne w czasie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego