Typ tekstu: Książka
Autor: Oprzędkiewicz Janusz, Stolarski Bolesław
Tytuł: Komputerowe monitorowanie niezawodności samochodów
Rok: 2000
algorytmu AE,
- tablica zawierająca prognozę zbudowaną wg algorytmu AWH,
- tablica zawierająca prognozę zbudowaną wg algorytmu AWI,
- tablica zawierająca prognozę zbudowaną wg algorytmu AL,
- tablica zawierająca prognozę zbudowaną wg algorytmu AWY,
- tablica określająca liczbę rozmytą o rozkładzie trójkątnym.
Definicje
Po przyjęciu powyższych oznaczeń algorytmy mogą być zdefiniowane następująco:
- Funkcje przeciążone:

- Pozostałe procedury:

Wszystkie procedury z modułu PAMP są zgrupowane w dwóch plikach:
- pamp.h - plik nagłówkowy . Zawiera on definicję klasy CPamp oraz definicje wszystkich 16 procedur tej klasy oraz definicję struktury opisującej liczbę rozmytą. Plik ten należy dołączyć do pliku nagłówkowego jednej z podstawowych klas modułu głównego . Przykładowo, plik ten może być
algorytmu AE, <br>&lt;gap&gt; - tablica zawierająca prognozę zbudowaną wg algorytmu AWH, <br>&lt;gap&gt; - tablica zawierająca prognozę zbudowaną wg algorytmu AWI, <br>&lt;gap&gt; - tablica zawierająca prognozę zbudowaną wg algorytmu AL, <br>&lt;gap&gt; - tablica zawierająca prognozę zbudowaną wg algorytmu AWY, <br>&lt;gap&gt; - tablica określająca liczbę rozmytą o rozkładzie trójkątnym. <br>&lt;hi&gt;Definicje&lt;/&gt;<br>Po przyjęciu powyższych oznaczeń algorytmy mogą być zdefiniowane następująco:<br>- Funkcje przeciążone:<br>&lt;gap&gt;<br>- Pozostałe procedury:<br>&lt;gap&gt;<br>Wszystkie procedury z modułu PAMP są zgrupowane w dwóch plikach:<br>- &lt;hi&gt;pamp.h&lt;/&gt; - plik nagłówkowy &lt;gap&gt;. Zawiera on definicję klasy CPamp oraz definicje wszystkich 16 procedur tej klasy oraz definicję struktury opisującej liczbę rozmytą. Plik ten należy dołączyć do pliku nagłówkowego &lt;gap&gt; jednej z podstawowych klas modułu głównego &lt;gap&gt;. Przykładowo, plik ten może być
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego