Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
toksycznych.
Przeprofilowanie rolnictwa na terenach skażonych:
- Nie wyeliminowano produkcji żywności na glebach skażonych.
- Nie podjęto żadnych działań prawno-administracyjnych i ekonomicznych np. w rejonie GZW lub Nowej Huty.
Ograniczenie uciążliwości komunikacji i transportu:
- Uciążliwość komunikacyjna (samochodowa) znacznie wzrosła, np. w dużych miastach.
- Nie wprowadzono atestacji pojazdów i urządzeń.
Ochrona środowiska przed oddziaływaniami elektromagnetycznymi:
- Brak umiejętności rozwiązywania zagrożeń elektromagnetycznych ujawnił się w sporze o budowę masztu w Gąbinie.
- Nie wprowadzono regulacji prawnych.
Intensywny program zalesiania obszarów i terenów nieprzydatnych dla rolnictwa:
- Program zalesiania obszarów porolnych nie dotarł do gmin.
- Nie stworzono mechanizmów prawno-ekonomicznych.
Edukacja ekologiczna społeczeństwa:
- MEN wycofał ze szkół średnich
toksycznych.<br>Przeprofilowanie rolnictwa na terenach skażonych:<br>- Nie wyeliminowano produkcji żywności na glebach skażonych.<br>- Nie podjęto żadnych działań prawno-administracyjnych i ekonomicznych np. w rejonie GZW lub Nowej Huty.<br>Ograniczenie uciążliwości komunikacji i transportu:<br>- Uciążliwość komunikacyjna (samochodowa) znacznie wzrosła, np. w dużych miastach.<br>- Nie wprowadzono atestacji pojazdów i urządzeń.<br>Ochrona środowiska przed oddziaływaniami elektromagnetycznymi:<br>- Brak umiejętności rozwiązywania zagrożeń elektromagnetycznych ujawnił się w sporze o budowę masztu w Gąbinie.<br>- Nie wprowadzono regulacji prawnych.<br>Intensywny program zalesiania obszarów i terenów nieprzydatnych dla rolnictwa:<br>- Program zalesiania obszarów porolnych nie dotarł do gmin.<br>- Nie stworzono mechanizmów prawno-ekonomicznych.<br>Edukacja ekologiczna społeczeństwa:<br>- MEN wycofał ze szkół średnich
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego