Typ tekstu: Książka
Autor: Karol Modzelewski
Tytuł: Barbarzyńska Europa
Rok: 2004
centena nie występuje, pojawia się natomiast dwukrotnie centenarius. Według tytułu XLIV (De reipus) człowiek, który zamierzał ożenić się z wdową, musiał "udać się do tungina lub setnika, tak aby tungin lub setnik wyznaczyli termin wiecu sądowego" (hoc est, ut thunginus aut centenarius mallo indicant). Taka sama procedura obowiązywała przy akcie przysposobienia (acfatmire) ustanawiającym między dwoma ludźmi sztuczne pokrewieństwo i prawo do spadkobrania. "Należy tego przestrzegać - czytamy w poświęconym tej sprawie tytule XLVI - aby tungin lub setnik wyznaczyli termin wiecowy i na tym wiecu muszą oni mieć tarczę" (Hoc convenit observare ut thunginus aut centenarius mallum indicant et scutum in ipso mallo
centena nie występuje, pojawia się natomiast dwukrotnie centenarius. Według tytułu XLIV (De reipus) człowiek, który zamierzał ożenić się z wdową, musiał "udać się do tungina lub setnika, tak aby tungin lub setnik wyznaczyli termin wiecu sądowego" (hoc est, ut thunginus aut centenarius mallo indicant). Taka sama procedura obowiązywała przy akcie przysposobienia (acfatmire) ustanawiającym między dwoma ludźmi sztuczne pokrewieństwo i prawo do spadkobrania. "Należy tego przestrzegać - czytamy w poświęconym tej sprawie tytule XLVI - aby tungin lub setnik wyznaczyli termin wiecowy i na tym wiecu muszą oni mieć tarczę" (Hoc convenit observare ut thunginus aut centenarius mallum indicant et scutum in ipso mallo
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego