Typ tekstu: Książka
Autor: Kieniewicz Stefan
Tytuł: Historia Polski 1795-1918
Rok wydania: 1996
Rok powstania: 1968
Zły przykład dawał ks. Józef Poniatowski, patronujący w pałacu Pod Blachą warszawskiej "złotej młodzieży".
Nieliczni przedstawiciele myśli oświeceniowej podejmowali mimo wszystko trud ratowania bytu narodowego. Wspólną inicjatywą kilku magnatów o zainteresowaniach naukowych oraz kilkunastu uczonych zawiązano w 1800 r. w Warszawie Towarzystwo Przyjaciół Nauk ( 37). Przewodniczący mu Stanisław Staszic głosił publicznie hasło dalszej, o ile się da, legalnej pracy dla kraju, na niwie gospodarki, oświaty i kultury. "Paść może i naród wielki - twierdził - zniszczeć nie może, tylko nikczemny!"
Legalna praca dla kraju była trudna, otwarta polityczna działalność niemożliwa.

Magnaci do niedawna związani z obozem 3 Maja, jak Adam Kazimierz Czartoryski, Ignacy
Zły przykład dawał ks. Józef Poniatowski, patronujący w pałacu Pod Blachą warszawskiej "złotej młodzieży".<br>Nieliczni przedstawiciele myśli oświeceniowej podejmowali mimo wszystko trud ratowania bytu narodowego. Wspólną inicjatywą kilku magnatów o zainteresowaniach naukowych oraz kilkunastu uczonych zawiązano w 1800 r. w Warszawie Towarzystwo Przyjaciół Nauk ( 37). Przewodniczący mu Stanisław Staszic głosił publicznie hasło dalszej, o ile się da, legalnej pracy dla kraju, na niwie gospodarki, oświaty i kultury. "Paść może i naród wielki - twierdził - zniszczeć nie może, tylko nikczemny!"<br>Legalna praca dla kraju była trudna, otwarta polityczna działalność niemożliwa.<br><br>Magnaci do niedawna związani z obozem 3 Maja, jak Adam Kazimierz Czartoryski, Ignacy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego