Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy medyczne
Rok: 1998
1 miejsce)
WARUNKI KONKURSU
Wymagany stopień doktora nauk humanistycznych ze specjalnością językoznawczą.
KANDYDACI POWINNI ZŁOŻYĆ
1. Podanie o zatrudnienie skierowane do J. M. Rektora,
2. Życiorys,
3. Odpis dyplomu doktorskiego,
4. Kwestionariusz osobowy,
5. Opinię z poprzedniego miejsca pracy (opiekuna naukowego),
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA Z DNIEM 27 kwietnia 1998 r
ADRES:Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 ,00-927 Warszawa.
Komisja Konkursowa rozstrzygnie konkurs na ustalonych przez Radę Wydziału warunkach:
1. rozpatrzenie dokumentacji,
2. rozmowa kandydata z Komisją (ok. 20 min.) na wybrany przez niego temat naukowy oraz odpowiedzi kandydata na stawiane przez członków Komisji pytania
1 miejsce)<br>WARUNKI KONKURSU<br>Wymagany stopień doktora nauk humanistycznych ze specjalnością językoznawczą.<br>KANDYDACI POWINNI ZŁOŻYĆ<br>1. Podanie o zatrudnienie skierowane do J. M. Rektora, <br>2. Życiorys,<br>3. Odpis dyplomu doktorskiego,<br>4. Kwestionariusz osobowy,<br>5. Opinię z poprzedniego miejsca pracy (opiekuna naukowego),<br>TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA Z DNIEM 27 kwietnia 1998 r<br>ADRES:Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytet Warszawski<br>ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 ,00-927 Warszawa.<br>Komisja Konkursowa rozstrzygnie konkurs na ustalonych przez Radę Wydziału warunkach:<br>1. rozpatrzenie dokumentacji,<br>2. rozmowa kandydata z Komisją (ok. 20 min.) na wybrany przez niego temat naukowy oraz odpowiedzi kandydata na stawiane przez członków Komisji pytania
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego