Typ tekstu: Książka
Autor: Szymański Wojciech
Tytuł: Chemia jądrowa. Zarys problematyki przemian jądrowych
Rok: 1996
wielkości do tego proporcjonalne, jak efekty elektryczne, fotograficzne i inne. Można napisać ((...)) albo ((...)) albo też ((...)) gdzie częstość A zachodzenia rozpadów nazywamy aktywnością próbki. Możemy napisać ((...)) gdzie c jest współczynnikiem detekcji (wykrywania) i zależy od rodzaju przyrządu, charakteru promieniowania i geometrii próbki i przyrządu
Używa się także pojęcia średniego czasu życia radionuklidu, tj. sumy okresów życia poszczególnych atomów, podzielonej przez ich liczbę początkową. W przybliżeniu dla dostatecznie dużych N można zastąpić tę sumę całką:
Inaczej mówiąc, liczba atomów rozpadających się w przedziale czasu ((...)) czyli liczba rozpadów, wynosi ((...)) . Każdy atom istnieje przez czas t, więc suma okresów życia wynosi ((...)) i po podzieleniu przez
wielkości do tego proporcjonalne, jak efekty elektryczne, fotograficzne i inne. Można napisać ((...)) albo ((...)) albo też ((...)) gdzie częstość A zachodzenia rozpadów nazywamy aktywnością próbki. Możemy napisać ((...)) gdzie c jest współczynnikiem detekcji (wykrywania) i zależy od rodzaju przyrządu, charakteru promieniowania i geometrii próbki i przyrządu<br> Używa się także pojęcia średniego czasu życia radionuklidu, tj. sumy okresów życia poszczególnych atomów, podzielonej przez ich liczbę początkową. W przybliżeniu dla dostatecznie dużych N można zastąpić tę sumę całką:<br> Inaczej mówiąc, liczba atomów rozpadających się w przedziale czasu ((...)) czyli liczba rozpadów, wynosi ((...)) . Każdy atom istnieje przez czas t, więc suma okresów życia wynosi ((...)) i po podzieleniu przez
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego