Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
radionuklidu
Znaleziono 10 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... neutronów można wymienić reakcje jądrowe oparte na naturalnych i sztucznych radionuklidach oraz reakcje jądrowe przeprowadzane za pomocą akceleratorów.
  Do pierwszych należą...
 • ... statystycznym, tym mniejszym, im większa jest liczba policzonych impulsów.
  Dla
  radionuklidów wystarczająco długożyciowych, dla których okres półtrwania 12 jest większy od...
 • ... rozpadu w postaci ((...)) Ilość jednego kiura odpowiada ((...))
  Jak widać, dla
  radionuklidów o tak dużym okresie półrozpadu jak 238 jednostka kiur nie...
 • ... 5. Rozpad rozgałęziony

  Dość często zdarza się, że sposoby rozpadu
  radionuklidów są różne, niezależne od siebie. W szczególności dotyczy to jąder...
 • ... próbki i przyrządu
  Używa się także pojęcia średniego czasu życia
  radionuklidu, tj. sumy okresów życia poszczególnych atomów, podzielonej przez ich liczbę...
 • ... czas t jest bardzo mały w porównaniu z czasem półrozpadu radionuklidu A, z równania (2.5-12) uzyskujemy:

  2.6. Jednostki...
 • ... a odniesione do jednostki czasu jest wielkością charakterystyczną dla danego radionuklidu i nazywane jest stałą rozpadu
  gdzie N jest liczbą promieniotwórczych...
 • ... w postaci ((...)) gdzie ((...)) są stałymi niezależnych rozpadów, odpowiadających ((...)) Szybkość rozpadu radionuklidu A jest więc równa sumie szybkości tworzenia się nuklidów B...
 • ... się w chemii radiacyjnej również promieniowanie ((...)). Źródłem promieniowania są takie radionuklidy, jak ((...)). Najczęściej stosowanym źródłem promieniowania ((...)) jest ((...)) i tryt (3). Stront...
 • ... to m.in. izotopy uranu, toru, rubidu i potasu oraz radionuklidy powstałe w wyniku rozpadu uranu i toru; druga grupa obejmuje...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego