Typ tekstu: Książka
Autor: Szymański Wojciech
Tytuł: Chemia jądrowa. Zarys problematyki przemian jądrowych
Rok: 1996
od siebie. W szczególności dotyczy to jąder położonych na linii trwałości (NZ) (patrz rys. 3.1) o możliwych dzięki temu przejściach zarówno , jak (np. ((...)) i itp.). Na rysunku 2.9 pokazano przykład rozgałęzionego (podwójnego) rozpadu ((...))
Schematycznie można przedstawić rozpad rozgałęziony w postaci ((...)) gdzie ((...)) są stałymi niezależnych rozpadów, odpowiadających ((...)) Szybkość rozpadu radionuklidu A jest więc równa sumie szybkości tworzenia się nuklidów B i C:
Okres półrozpadu dla A wynosi:
Ponieważ szybkości rozpadu B i C wynoszą:
więc szybkość nagromadzania się B i C wynosi:
Po rozwiązaniu równania przy założeniu, że ((...)) Jeżeli substancja macierzysta ma bardzo długi czas życia, tzn. ((...)) Dla przypadku równowagi
od siebie. W szczególności dotyczy to jąder położonych na linii trwałości (NZ) (patrz rys. 3.1) o możliwych dzięki temu przejściach zarówno , jak (np. ((...)) i itp.). Na rysunku 2.9 pokazano przykład rozgałęzionego (podwójnego) rozpadu ((...)) <br> Schematycznie można przedstawić rozpad rozgałęziony w postaci ((...)) gdzie ((...)) są stałymi niezależnych rozpadów, odpowiadających ((...)) Szybkość rozpadu radionuklidu A jest więc równa sumie szybkości tworzenia się nuklidów B i C:<br> Okres półrozpadu dla A wynosi:<br> Ponieważ szybkości rozpadu B i C wynoszą:<br> więc szybkość nagromadzania się B i C wynosi:<br> Po rozwiązaniu równania przy założeniu, że ((...)) Jeżeli substancja macierzysta ma bardzo długi czas życia, tzn. ((...)) Dla przypadku równowagi
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego