Typ tekstu: Książka
Autor: Szymański Wojciech
Tytuł: Chemia jądrowa. Zarys problematyki przemian jądrowych
Rok: 1996
równowagi trwałej:
Cząstkowe okresy półtrwania ze względu na rozpad b i c wynoszą:
Oczywiście:
Jeżeli nuklidy pochodne mają dużo dłuższy czas życia od macierzystego lub powstają trwałe nuklidy pochodne (rys. 2.9), to z równania (2.5-6) otrzymujemy:
Jeżeli czas t jest bardzo mały w porównaniu z czasem półrozpadu radionuklidu A, z równania (2.5-12) uzyskujemy:

2.6. Jednostki promieniotwórczości

Jednostką promieniotwórczości obowiązującą w układzie SI, określającą aktywność ciała promieniotwórczego, jest bekerel (Bq), zdefiniowany jako jeden rozpad na sekundę ((...))
Do czasu wprowadzenia układu SI jednostką promieniotwórczości był kiur (Ci), pisany kiedyś również w formie "curie''. Jest to taka ilość
równowagi trwałej:<br> Cząstkowe okresy półtrwania ze względu na rozpad b i c wynoszą:<br> Oczywiście:<br> Jeżeli nuklidy pochodne mają dużo dłuższy czas życia od macierzystego lub powstają trwałe nuklidy pochodne (rys. 2.9), to z równania (2.5-6) otrzymujemy:<br> Jeżeli czas t jest bardzo mały w porównaniu z czasem półrozpadu radionuklidu A, z równania (2.5-12) uzyskujemy:<br><br>&lt;tit&gt;2.6. Jednostki promieniotwórczości&lt;/&gt;<br><br> Jednostką promieniotwórczości obowiązującą w układzie SI, określającą aktywność ciała promieniotwórczego, jest bekerel (Bq), zdefiniowany jako jeden rozpad na sekundę ((...))<br> Do czasu wprowadzenia układu SI jednostką promieniotwórczości był kiur (Ci), pisany kiedyś również w formie "curie''. Jest to taka ilość
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego