Typ tekstu: Książka
Autor: Nowakowski Zdzisław
Tytuł: TAG 3.1 dla opornych
Rok wydania: 1994
Rok powstania: 1995
pozycji kursora) ma dotyczyć operacja wymiany.
10. Uruchomić proces wymiany naciśnięciem klawisza [Enter].

Po odnalezieniu w dokumencie pierwszego wystąpienia frazy zdefiniowanej w polu Szukana fraza, odpowiedni fragment tekstu wyświetlany jest w inwersji, a na ekranie pojawia się pole dialogu przedstawione na rysunku 14-3.

Dalsze działanie programu zależy od Twojej reakcji:
- jeżeli naciśniesz klawisz [F1], to program automatycznie i bez żadnych dodatkowych pytań zmodyfikuje tekst we wszystkich miejscach, w których wystąpi szukana fraza, w całej zdefiniowanej części dokumentu;
- po naciśnięciu klawisza [F3] TAG odszuka kolejne wystąpienie wymienianej frazy, nie modyfikując tekstu w aktualnie wskazywanym miejscu;
- jeżeli naciśniesz [Enter], program zmodyfikuje wskazywany
pozycji kursora) ma dotyczyć operacja wymiany.<br>10. Uruchomić proces wymiany naciśnięciem klawisza [Enter].<br><br>Po odnalezieniu w dokumencie pierwszego wystąpienia frazy zdefiniowanej w polu Szukana fraza, odpowiedni fragment tekstu wyświetlany jest w inwersji, a na ekranie pojawia się pole dialogu przedstawione na rysunku 14-3.<br><br>Dalsze działanie programu zależy od Twojej reakcji:<br>- jeżeli naciśniesz klawisz [F1], to program automatycznie i bez żadnych dodatkowych pytań zmodyfikuje tekst we wszystkich miejscach, w których wystąpi szukana fraza, w całej zdefiniowanej części dokumentu;<br>- po naciśnięciu klawisza [F3] TAG odszuka kolejne wystąpienie wymienianej frazy, nie modyfikując tekstu w aktualnie wskazywanym miejscu;<br>- jeżeli naciśniesz [Enter], program zmodyfikuje wskazywany
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego