Typ tekstu: Książka
Autor: Ziomek Jerzy
Tytuł: Renesans
Rok wydania: 1995
Rok powstania: 1973
pytanie włączyć w ogólny system wartościowania, w tym wypadku wypowiadającego się poprzez postępowanie selekcyjne. Nie ma więc w tej książce specjalistycznego piśmiennictwa astronomicznego, matematycznego, medycznego, przyrodniczego czy ekonomicznego, są jednakże dzieje publicystyki społecznej, politycznej i religijnej w jej najwybitniejszych przejawach. W każdym razie śledzimy relacje między myślą filozoficzną, społeczną i religijną epoki a literaturą piękną.
Książka jest napisana z pozoru autorytatywnie, to znaczy nie cytuje w tekście żadnych opracowań i nie przeprowadza polemik. Cytaty, które znajdzie tu czytelnik, są zawsze cytatami z epoki. Natomiast dołączona na końcu bibliografia nie tylko jest bibliografią rekomendującą i informującą o najważniejszych opracowaniach i edycjach krytycznych
pytanie włączyć w ogólny system wartościowania, w tym wypadku wypowiadającego się poprzez postępowanie selekcyjne. Nie ma więc w tej książce specjalistycznego piśmiennictwa astronomicznego, matematycznego, medycznego, przyrodniczego czy ekonomicznego, są jednakże dzieje publicystyki społecznej, politycznej i religijnej w jej najwybitniejszych przejawach. W każdym razie śledzimy relacje między myślą filozoficzną, społeczną i religijną epoki a literaturą piękną.<br>Książka jest napisana z pozoru autorytatywnie, to znaczy nie cytuje w tekście żadnych opracowań i nie przeprowadza polemik. Cytaty, które znajdzie tu czytelnik, są zawsze cytatami z epoki. Natomiast dołączona na końcu bibliografia nie tylko jest bibliografią rekomendującą i informującą o najważniejszych opracowaniach i edycjach krytycznych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego