Typ tekstu: Książka
Autor: Król Marcin
Tytuł: Liberalizm strachu czy liberalizm odwagi
Rok: 1996
tradycji.
Przypadek "fundamentalizmu" religijnego jest nieco inny. Problem stosunku religii do demokracji liberalnej, podobnie jak problem relacji między demokracją liberalną a sztuką i edukacją będą rozważone w osobnych rozdziałach. Tu zatem nie mówimy o relacji prawd i wartości religijnych do demokracji domagającej się priorytetu wobec prawdy, lecz o kwestii wspólnot religijnych jako wspólnot mogących stanowić zagrożenie dla liberalnego widzenia świata i dla instytucji liberalnej demokracji.
Że takie zagrożenie istnieje, nie ma najmniejszej wątpliwości. Nie podlega też dyskusji, że zagrożenie to przybiera rozmaite stopnie w różnych sytuacjach. Posługiwanie się przymiotnikiem "fundamentalistyczny" może tu mieć dwuznaczny charakter, ponieważ czym innym jest mniej lub
tradycji.<br>Przypadek "fundamentalizmu" religijnego jest nieco inny. Problem stosunku religii do demokracji liberalnej, podobnie jak problem relacji między demokracją liberalną a sztuką i edukacją będą rozważone w osobnych rozdziałach. Tu zatem nie mówimy o relacji prawd i wartości religijnych do demokracji domagającej się priorytetu wobec prawdy, lecz o kwestii wspólnot religijnych jako wspólnot mogących stanowić zagrożenie dla liberalnego widzenia świata i dla instytucji liberalnej demokracji.<br>Że takie zagrożenie istnieje, nie ma najmniejszej wątpliwości. Nie podlega też dyskusji, że zagrożenie to przybiera rozmaite stopnie w różnych sytuacjach. Posługiwanie się przymiotnikiem "fundamentalistyczny" może tu mieć dwuznaczny charakter, ponieważ czym innym jest mniej lub
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego