Typ tekstu: Książka
Autor: Jarosz Maria
Tytuł: Samobójstwa
Rok: 1997
fenomenu samobójstwa.

Kierunek ten wywodzi się ze szkoły Durkheimowskiej. W klasycznej już pracy Le suicide Émile Durkheim dowodzi, że samobójstwa są zjawiskiem społecznym, determinowanym w znacznej mierze cechami grup społecznych, do których samobójcy należą, i typem społeczeństwa, w którym żyją. Samozniszczenia - podobnie jak i innych zachowań ludzi i różnorodnych faktów: religijnych, moralnych, prawnych czy ekonomicznych - nie należy rozpatrywać w izolacji od społecznej rzeczywistości, której są one przejawem, ani też jako rozproszonych, bezładnych jednostkowych aktów. ((...))

KATEGORIE SAMOBÓJSTW

Z przesłanki teoretycznej, iż śmierć samobójcza nie jest efektem indywidualnych predyspozycji do samozniszczenia, lecz zjawiskiem determinowanym w dużej mierze sytuacją grup społecznych, do których samobójcy
fenomenu samobójstwa.<br><br>Kierunek ten wywodzi się ze szkoły Durkheimowskiej. W klasycznej już pracy Le suicide Émile Durkheim dowodzi, że samobójstwa są zjawiskiem społecznym, determinowanym w znacznej mierze cechami grup społecznych, do których samobójcy należą, i typem społeczeństwa, w którym żyją. Samozniszczenia - podobnie jak i innych zachowań ludzi i różnorodnych faktów: religijnych, moralnych, prawnych czy ekonomicznych - nie należy rozpatrywać w izolacji od społecznej rzeczywistości, której są one przejawem, ani też jako rozproszonych, bezładnych jednostkowych aktów. ((...))<br><br>&lt;tit&gt; KATEGORIE SAMOBÓJSTW&lt;/&gt;<br><br>Z przesłanki teoretycznej, iż śmierć samobójcza nie jest efektem indywidualnych predyspozycji do samozniszczenia, lecz zjawiskiem determinowanym w dużej mierze sytuacją grup społecznych, do których samobójcy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego