Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Postęp Fizyki
Nr: 21
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1970
się część niespójna, a w potencjale część urojona, nawet przy najmniejszych energiach, grubo poniżej progu dla procesów nieelastycznych. W tym przypadku

gdzie wskaźniki se i ce oznaczają odpowiednio rozproszenia elastyczne postaci (se) i przez jądro złożone (ce). Gdy pojawią się również kanały nieelastyczne mamy

gdzie r oznacza reakcje przechodzące przez rezonans jednocząstkowy, ale bez wytworzenia w pierwszym stadium od razu skomplikowanych stanów złożonych, a c odpowiada reakcjom zachodzącym z wytworzeniem takich stanów.
Jeżeli teraz rezonans wytworzony jest w kanale elastycznym o szerokości to jest oczywiste, że przekrój czynny zmniejszy się tu w stosunku w porównaniu z przypadkiem, gdy występował tylko kanał
się część niespójna, a w potencjale część urojona, nawet przy najmniejszych energiach, grubo poniżej progu dla procesów nieelastycznych. W tym przypadku <br>&lt;gap&gt;<br>gdzie wskaźniki se i ce oznaczają odpowiednio rozproszenia elastyczne postaci (se) i przez jądro złożone (ce). Gdy pojawią się również kanały nieelastyczne mamy <br>&lt;gap&gt;<br>gdzie r oznacza reakcje przechodzące przez rezonans jednocząstkowy, ale bez wytworzenia w pierwszym stadium od razu skomplikowanych stanów złożonych, a c odpowiada reakcjom zachodzącym z wytworzeniem takich stanów.<br>Jeżeli teraz rezonans wytworzony jest w kanale elastycznym o szerokości &lt;gap&gt; to jest oczywiste, że przekrój czynny zmniejszy się tu w stosunku &lt;gap&gt; w porównaniu z przypadkiem, gdy występował tylko kanał
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego