Typ tekstu: Książka
Autor: Kusch Włodzimierz
Tytuł: Co o promieniowaniu wiedzieć powinniśmy
Rok: 1998
prędkość bombardujących neutronów. Wyrażając to językiem fizyków powiemy, że przekrój czynny oddziaływania ? jest proporcjonalny do 1/v. Jest zrozumiałe, że przy malejących energiach neutronów czas ich przebywania w pobliżu jąder wydłuża się, co zwiększa szanse wychwytu neutronów przez jądra. Na zmiany przekroju czynnego wg. prawa 1/v nakładają się liczne rezonanse odpowiadające poziomom energetycznym. Rysunek 23 przedstawia tę sytuację dla przypadku, gdy tarczę ze srebra bombardowano neutronami o energiach zmieniających się w granicach od małego ułamka elektronowolta do stu eV. Widzimy, że przy energii neutronów np. 5 eV prawdopodobieństwo wychwytu wzrasta prawie stukrotnie, ujawniając silny rezonans związany ze strukturą jądra srebra
prędkość bombardujących neutronów. Wyrażając to językiem fizyków powiemy, że przekrój czynny oddziaływania ? jest proporcjonalny do 1/v. Jest zrozumiałe, że przy malejących energiach neutronów czas ich przebywania w pobliżu jąder wydłuża się, co zwiększa szanse wychwytu neutronów przez jądra. Na zmiany przekroju czynnego wg. prawa 1/v nakładają się liczne rezonanse odpowiadające poziomom energetycznym. Rysunek 23 przedstawia tę sytuację dla przypadku, gdy tarczę ze srebra bombardowano neutronami o energiach zmieniających się w granicach od małego ułamka elektronowolta do stu eV. Widzimy, że przy energii neutronów np. 5 eV prawdopodobieństwo wychwytu wzrasta prawie stukrotnie, ujawniając silny rezonans związany ze strukturą jądra srebra
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego