Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Postęp Fizyki
Nr: 21
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1970
energii wzbudzenia powyżej energii wiązania nukleonu w jądrze możliwe jest określenie liczby poziomów energii przez liczenie i wyznaczanie energii rezonansów w całkowitym przekroju czynnym (patrz rys.1) na oddziaływanie neutronów powolnych z jądrami materiału tarczy bombardowanej. W obszarze pierwszych kilkuset keV powyżej energii wiązania neutronu obserwuje się wąskie dobrze rozdzielone rezonanse odpowiadające poziomom jądra złożonego. W miarę wzrostu energii padających neutronów rośnie energia wzbudzenia, a z nią kilka kanałów reakcji powodujących rozmycie rezonansów - wzrost ich szerokości. Jednocześnie ze wzrostem energii wzbudzenia gwałtownie rośnie liczba rezonansów odpowiadająca wzrostowi liczby dostępnych stopni swobody. Oba te efekty powodują, że już przy wzbudzeniach 1-2
energii wzbudzenia powyżej energii wiązania nukleonu w jądrze możliwe jest określenie liczby poziomów energii przez liczenie i wyznaczanie energii rezonansów w całkowitym przekroju czynnym (patrz rys.1) na oddziaływanie neutronów powolnych z jądrami materiału tarczy bombardowanej. W obszarze pierwszych kilkuset keV powyżej energii wiązania neutronu obserwuje się wąskie dobrze rozdzielone rezonanse odpowiadające poziomom jądra złożonego. W miarę wzrostu energii padających neutronów rośnie energia wzbudzenia, a z nią kilka kanałów reakcji powodujących rozmycie rezonansów - wzrost ich szerokości. Jednocześnie ze wzrostem energii wzbudzenia gwałtownie rośnie liczba rezonansów odpowiadająca wzrostowi liczby dostępnych stopni swobody. Oba te efekty powodują, że już przy wzbudzeniach 1-2
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego