Typ tekstu: Książka
Autor: red. Gomulicka Barbara
Tytuł: Pisarze polskiego oświecenia
Rok: 1996
składzie społecznym członków TPN, wymieniając wśród hrabiów, książąt, generałów także Żyda Abrahama Sterna", co wynalazł „machinę do rachowania". Wspomina o erudycie Joachimie Lelewelu, podkreśla zasługi Jakuba Zebedeusza Falkowskiego, który chce założyć Instytut dla głuchoniemych. Mimo tych licznych odniesień do życia literacko-kulturalnego epoki książka nie spotkała się z większym rezonansem. Poza wydaniem zbiorowym wznowiona była tylko dwa razy (Warszawa - 1831 i Lipsk - 1852).
Umiarkowaną popularnością cieszyła się także powieść biograficzna o Kochanowskim. Poza pierwodrukiem z 1842 r. i wydaniem zbiorowym wznowiona była w roku 1845. W XX w. stała się podstawą do przeróbek m.in. przez Gabrielę Zapolską (rękopis sztuki
składzie społecznym członków TPN, wymieniając wśród hrabiów, książąt, generałów także Żyda Abrahama Sterna", co wynalazł &#132;machinę do rachowania". Wspomina o erudycie Joachimie Lelewelu, podkreśla zasługi Jakuba Zebedeusza Falkowskiego, który chce założyć Instytut dla głuchoniemych. Mimo tych licznych odniesień do życia literacko-kulturalnego epoki książka nie spotkała się z większym rezonansem. Poza wydaniem zbiorowym wznowiona była tylko dwa razy (Warszawa - 1831 i Lipsk - 1852).<br> Umiarkowaną popularnością cieszyła się także powieść biograficzna o Kochanowskim. Poza pierwodrukiem z 1842 r. i wydaniem zbiorowym wznowiona była w roku 1845. W XX w. stała się podstawą do przeróbek m.in. przez Gabrielę Zapolską (rękopis sztuki
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego