Typ tekstu: Książka
Autor: Dudczak Andrzej
Tytuł: Koparki. Teoria i projektowanie
Rok: 2000
na wydajność pracy, najefektywniejsze jest załadowywanie urobku na środki transportu, które podjeżdżają z boku koparki, bowiem wtedy, gdy podjeżdżają one z tyłu koparki lub urobek jest układany na hałdzie, konieczne jest obrócenia nadwozia o duży kąt . Jest to główna przyczyna wydłużania cyklów pracy, a tym samym zmniejszenia jej wydajności.
Budowlane roboty ziemne wykonywane są w nieskalistych gruntach mineralnych, rodzimych lub nasypowych [18]. Zalicza się do nich żwiry, pospółki, piaski, gliny, iły, a także mieszanki tych gruntów. W gruntach tych podstawową czynnością procesu odspajania jest skrawanie. Polega ono na odcięciu od calizny pasma złoża, które tworząc skibę wypełnia łyżkę (rys. 2.3a). Może
na wydajność pracy, najefektywniejsze jest załadowywanie urobku na środki transportu, które podjeżdżają z boku koparki, bowiem wtedy, gdy podjeżdżają one z tyłu koparki lub urobek jest układany na hałdzie, konieczne jest obrócenia nadwozia o duży kąt . Jest to główna przyczyna wydłużania cyklów pracy, a tym samym zmniejszenia jej wydajności.<br>Budowlane roboty ziemne wykonywane są w nieskalistych gruntach mineralnych, rodzimych lub nasypowych [18]. Zalicza się do nich żwiry, pospółki, piaski, gliny, iły, a także mieszanki tych gruntów. W gruntach tych podstawową czynnością procesu odspajania jest skrawanie. Polega ono na odcięciu od calizny pasma złoża, które tworząc skibę wypełnia łyżkę (rys. 2.3a). Może
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego