Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
C i ustalone położenie tego przewodu. Aby stwierdzić, czy wszystkie trzy odcinki przewodów są połączone ze sobą, należy zmierzyć głębokość ich położenia najbliżej punktu połączenia. Równe głębokości położenia będą świadczyć o wzajemnym połączeniu odcinków. W przypadku różnych średnic poszczególnych przewodów (A, B, C) będą bardziej do siebie zbliżone.
Odgałęzienia pionowego (rys. 2.104) nie można wykryć metodą indukcyjną. Wykrywamy go innym zestawem przyrządów, tzw. "wykrywaczem metali". Przy dużej wprawie odgałęzienie pionowe można wykryć mierząc głębokość pod kątem około 70&730;. Chodząc wzdłuż przewodu natrafia się na słaby zanik sygnału w punkcie odgałęzienia pionowego. Będzie to jednak pomiar słabo selektywny, nie dający pełnego
C&lt;/HI&gt; i ustalone położenie tego przewodu. Aby stwierdzić, czy wszystkie trzy odcinki przewodów są połączone ze sobą, należy zmierzyć głębokość ich położenia najbliżej punktu połączenia. Równe głębokości położenia będą świadczyć o wzajemnym połączeniu odcinków. W przypadku różnych średnic poszczególnych przewodów (&lt;HI rend="italic"&gt;A&lt;/HI&gt;, &lt;HI rend="italic"&gt;B&lt;/HI&gt;, &lt;HI rend="italic"&gt;C&lt;/HI&gt;) będą bardziej do siebie zbliżone.<br>Odgałęzienia pionowego (rys. 2.104) nie można wykryć metodą indukcyjną. Wykrywamy go innym zestawem przyrządów, tzw. "wykrywaczem metali". Przy dużej wprawie odgałęzienie pionowe można wykryć mierząc głębokość pod kątem około 70&730;. Chodząc wzdłuż przewodu natrafia się na słaby zanik sygnału w punkcie odgałęzienia pionowego. Będzie to jednak pomiar słabo selektywny, nie dający pełnego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego