Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
i na powierzchni odwzorowania.
Do najczęściej stosowanych odwzorowań kartograficznych zaliczamy odwzorowania: płaszczyznowe, stożkowe i walcowe. Odwzorowanie kuli na płaszczyznę, pobocznicę stożka lub walca przedstawiono na rysunkach 1.14, 1.15 i 1.16. Po dokonaniu tego odwzorowania rozcinamy stożek lub walec wzdłuż jednej z tworzących i rozwijamy go tworząc płaszczyznę (rys. 1.15b, 1.16b). W ten sposób otrzymujemy obraz Ziemi na płaszczyźnie.
Znając metodę odwzorowanie można wyznaczyć prawdziwe wartości elementów odwzorowanej powierzchni. Do elementów tych zaliczamy: długości linii, kąty i powierzchnie.
Charakterystyczną cechą każdej mapy będzie jej odwzorowanie kartograficzne, w wyniku którego otrzymujemy siatkę południków i równoleżników. Tak sporządzoną siatkę
i na powierzchni odwzorowania.<br>Do najczęściej stosowanych odwzorowań kartograficznych zaliczamy odwzorowania: płaszczyznowe, stożkowe i walcowe. Odwzorowanie kuli na płaszczyznę, pobocznicę stożka lub walca przedstawiono na rysunkach 1.14, 1.15 i 1.16. Po dokonaniu tego odwzorowania rozcinamy stożek lub walec wzdłuż jednej z tworzących i rozwijamy go tworząc płaszczyznę (rys. 1.15b, 1.16b). W ten sposób otrzymujemy obraz Ziemi na płaszczyźnie.<br>Znając metodę odwzorowanie można wyznaczyć prawdziwe wartości elementów odwzorowanej powierzchni. Do elementów tych zaliczamy: długości linii, kąty i powierzchnie.<br>Charakterystyczną cechą każdej mapy będzie jej odwzorowanie kartograficzne, w wyniku którego otrzymujemy siatkę południków i równoleżników. Tak sporządzoną siatkę
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego