Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
znajdujące się w jednym poziomie tworzą pasy, natomiast sekcje podziałowe znajdujące się w jednym pionie tworzą słupy. Początek układu współrzędnych prostokątnych płaskich strefy przyjmuje się jako początek podziału stref na pasy i słupy. Sposób podziału na pasy i słupy oraz liczbowy system oznaczeń sekcji podziałowych podano na przykładzie strefy III (rys. 1.21a).
Sekcje map topograficznych wielkoskalowych i średnioskalowych opracowane w podziale prostokątnym mają rozmiary podane w tablicy 1.3. Podstawą podziału i systemu oznaczeń jest sekcja podziałowa. Każdą sekcję oznacza się trzycyfrową liczbą, którą tworzą:
- numer danej strefy (pierwsza cyfra),
- numer pasa w strefie (druga cyfra),
- numer słupa w strefie
znajdujące się w jednym poziomie tworzą pasy, natomiast sekcje podziałowe znajdujące się w jednym pionie tworzą słupy. Początek układu współrzędnych prostokątnych płaskich strefy przyjmuje się jako początek podziału stref na pasy i słupy. Sposób podziału na pasy i słupy oraz liczbowy system oznaczeń sekcji podziałowych podano na przykładzie strefy III (rys. 1.21a).<br>Sekcje map topograficznych wielkoskalowych i średnioskalowych opracowane w podziale prostokątnym mają rozmiary podane w tablicy 1.3. Podstawą podziału i systemu oznaczeń jest sekcja podziałowa. Każdą sekcję oznacza się trzycyfrową liczbą, którą tworzą:<br>- numer danej strefy (pierwsza cyfra),<br>- numer pasa w strefie (druga cyfra),<br>- numer słupa w strefie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego