Typ tekstu: Książka
Autor: Basztura Czesław
Tytuł: Komputerowe systemy diagnostyki akustycznej
Rok: 1996
np. przez łącza pomiarowe od czujnika (przetwornika pomiarowego) do komputera.

Jednoczesne spełnienie tych wszystkich wymagań jest trudne, a niekiedy wręcz niemożliwe. Dlatego w procesie tworzenia komputerowych systemów diagnostyki akustycznej prowadzone są badania eksperymentalne, poświęcone testowaniu przydatności parametrów pod względem wyżej wymienionych kryteriów oraz celów, jakim ma służyć parametryzacja sygnału mowy (rys. 4.8). W opisie parametrycznym symptomów niesprawności wykorzystuje się wiele parametrów stosowanych m.in. w analizie oraz rozpoznawaniu mowy i głosu mówców oraz w klasycznych pomiarach akustycznych. Część z nich ma swoje odniesienie w dziedzinie czasu i bywa określana mianem parametrów czasowych. Główna grupa parametrów wykorzystywanych w akustyce to parametry
np. przez łącza pomiarowe od czujnika (przetwornika pomiarowego) do komputera.<br>&lt;gap&gt;<br>Jednoczesne spełnienie tych wszystkich wymagań jest trudne, a niekiedy wręcz niemożliwe. Dlatego w procesie tworzenia komputerowych systemów diagnostyki akustycznej prowadzone są badania eksperymentalne, poświęcone testowaniu przydatności parametrów pod względem wyżej wymienionych kryteriów oraz celów, jakim ma służyć parametryzacja sygnału mowy (rys. 4.8). W opisie parametrycznym symptomów niesprawności wykorzystuje się wiele parametrów stosowanych m.in. w analizie oraz rozpoznawaniu mowy i głosu mówców oraz w klasycznych pomiarach akustycznych. Część z nich ma swoje odniesienie w dziedzinie czasu i bywa określana mianem parametrów czasowych. Główna grupa parametrów wykorzystywanych w akustyce to parametry
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego