Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
że wielkości odłożone na osi poziomej (tutaj: dochód narodowy) są równe wielkościom odłożonym na osi pionowej (tutaj: agregatowy popyt). Linia 45o pokazuje więc, jakie powinny być rozmiary dochodu narodowego i agregatowego popytu, aby na rynku towarów była zachowana równowaga. Załóżmy, że agregatowy popyt na towary ustalił się na poziomie APp0 (rys.9.4). Przy takim poziomie popytu równowaga na rynku towarów wystąpi wówczas, gdy dochód narodowy wyniesie Ye, bowiem w punkcie E mamy APp0 = Ye. Gdyby w gospodarce wytworzono dochód narodowy wyższy od poziomu zapewniającego równowagę, np. dochód o rozmiarach Y0 (rys. 9.4), to na rynku towarów powstałaby nadwyżka podaży
że wielkości odłożone na osi poziomej (tutaj: dochód narodowy) są równe wielkościom odłożonym na osi pionowej (tutaj: agregatowy popyt). Linia 45o pokazuje więc, jakie powinny być rozmiary dochodu narodowego i agregatowego popytu, aby na rynku towarów była zachowana równowaga. Załóżmy, że agregatowy popyt na towary ustalił się na poziomie APp0 (rys.9.4). Przy takim poziomie popytu równowaga na rynku towarów wystąpi wówczas, gdy dochód narodowy wyniesie Ye, bowiem w punkcie E mamy APp0 = Ye. Gdyby w gospodarce wytworzono dochód narodowy wyższy od poziomu zapewniającego równowagę, np. dochód o rozmiarach Y0 (rys. 9.4), to na rynku towarów powstałaby nadwyżka podaży
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego