Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
makroekonomicznej. Polityka taka może przynieść jedynie efekty krótkotrwałe, podnosząc jednakże na trwałe poziom inflacji. Ilustracją takiej polityki jest rys. 16.6.

Załóżmy, że początkowo mamy w gospodarce bezrobocie równe bezrobociu naturalnemu oraz stabilny poziom cen, w rezultacie czego podmioty gospodarcze oczekują zerowej inflacji również w przyszłości. Sytuację taką ilustruje na rys. 16.6 punkt A. Przyjmijmy, że występujący wówczas poziom bezrobocia (określony przez stopę bn) został uznany za zbyt wysoki i rząd podjął ekspansywną politykę pieniężną polegającą na wzroście podaży pieniądza.

Wzrost podaży pieniądza powoduje zwiększenie popytu na towary, co pociąga za sobą pewien wzrost produkcji i zatrudnienia, a po pewnym
makroekonomicznej. Polityka taka może przynieść jedynie efekty krótkotrwałe, podnosząc jednakże na trwałe poziom inflacji. Ilustracją takiej polityki jest rys. 16.6.<br><br>Załóżmy, że początkowo mamy w gospodarce bezrobocie równe bezrobociu naturalnemu oraz stabilny poziom cen, w rezultacie czego podmioty gospodarcze oczekują zerowej inflacji również w przyszłości. Sytuację taką ilustruje na rys. 16.6 punkt A. Przyjmijmy, że występujący wówczas poziom bezrobocia (określony przez stopę bn) został uznany za zbyt wysoki i rząd podjął ekspansywną politykę pieniężną polegającą na wzroście podaży pieniądza.<br><br>Wzrost podaży pieniądza powoduje zwiększenie popytu na towary, co pociąga za sobą pewien wzrost produkcji i zatrudnienia, a po pewnym
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego