Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Rzeczpospolita
Nr: 03.02
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
wakacjach, a więc we wrześniu.
Żaden przedstawiciel rządu, w tym zwłaszcza Aleksandra Jakubowska, nie przedstawiła w zeznaniach jakiegokolwiek racjonalnego wytłumaczenia takich zachowań w dniach 17 i 18 lipca. Tym bardziej że pozostają one w jawnej sprzeczności z wielokrotnie deklarowaną w toku składanych zeznań wolą Aleksandry Jakubowskiej, aby do uchwalenia przez rząd autopoprawki doszło jak najszybciej. Wiedza o naturze procesów korupcyjnych pozwala stwierdzić, że gwałtowne wycofywanie się z proponowanych koncesji po złożeniu żądania łapówki następuje wówczas, gdy pojawiają się wątpliwości, co do woli i gotowości zapłaty przez drugą stronę korupcyjnego kontraktu i nosi charakter typowej gry korupcyjnej.
W tym przypadku należy zatem
wakacjach, a więc we wrześniu.<br>Żaden przedstawiciel rządu, w tym zwłaszcza Aleksandra Jakubowska, nie przedstawiła w zeznaniach jakiegokolwiek racjonalnego wytłumaczenia takich zachowań w dniach 17 i 18 lipca. Tym bardziej że pozostają one w jawnej sprzeczności z wielokrotnie deklarowaną w toku składanych zeznań wolą Aleksandry Jakubowskiej, aby do uchwalenia przez rząd autopoprawki doszło jak najszybciej. Wiedza o naturze procesów korupcyjnych pozwala stwierdzić, że gwałtowne wycofywanie się z proponowanych koncesji po złożeniu żądania łapówki następuje wówczas, gdy pojawiają się wątpliwości, co do woli i gotowości zapłaty przez drugą stronę korupcyjnego kontraktu i nosi charakter typowej gry korupcyjnej.<br>W tym przypadku należy zatem
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego