Typ tekstu: Książka
Autor: Janusz Tazbir
Tytuł: Silva rerum historicarum
Rok: 2002
literatury. O pierwszym z nich, mianowicie o konfederacji barskiej, już wspominałem.
Następny to lata osiemdziesiąte tego stulecia, co było związane z rozwojem życia politycznego. Trzeci, szczytowy etap rozwoju#obok drukowanej#literatury rękopiśmiennej przypada zdaniem badaczy na lata 1788-1792, kiedy to obradom Sejmu Wielkiego towarzyszyła masa anonimowych wierszy, pamfletów i satyr. Zapotrzebowanie na tego typu piśmiennictwo było tak duże, iż drukarnie nie mogły go zaspokoić. Dość często obawiano się też ryzyka związanego z ich publikacją, a więc konfiskaty i spalenia nakładu kar pieniężnych czy nawet osadzenia w więzieniu.
Niekiedy w rękopiśmienny sposób utrwalano całe turnieje paszkwilanckie, przepisując we właściwej kolejności repliki
literatury. O pierwszym z nich, mianowicie o konfederacji barskiej, już wspominałem.<br>Następny to lata osiemdziesiąte tego stulecia, co było związane z rozwojem życia politycznego. Trzeci, szczytowy etap rozwoju#obok drukowanej#literatury rękopiśmiennej przypada zdaniem badaczy na lata 1788-1792, kiedy to obradom Sejmu Wielkiego &lt;page nr=14&gt; towarzyszyła masa anonimowych wierszy, pamfletów i satyr. Zapotrzebowanie na tego typu piśmiennictwo było tak duże, iż drukarnie nie mogły go zaspokoić. Dość często obawiano się też ryzyka związanego z ich publikacją, a więc konfiskaty i spalenia nakładu kar pieniężnych czy nawet osadzenia w więzieniu.<br>Niekiedy w rękopiśmienny sposób utrwalano całe turnieje paszkwilanckie, przepisując we właściwej kolejności repliki
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego