Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
zrzutu do kanalizacji spowodowana jest procesami starzenia się emulsji, najczęściej wskutek rozkładu biologicznego. Dlatego też jednym z istotnych zabiegów zmniejszających ilość ścieków jest podczyszczanie emulsji w obiegu i jej uodparnianie na rozkład biologiczny. Schemat przedstawiony na rys.5.1 przewiduje oddzielenie zanieczyszczeń mechanicznych cięższych od wody (najczęściej opiłków metali) przez sedymentację lub filtrację.
Równocześnie usuwa się z powierzchni niezemulgowany olej. Następnie dodaje się utleniacza w celu utlenienia produktów rozkładu, środka dezynfekującego w celu odświeżenia i wreszcie uzupełnia się stężenie oleju do poziomu wymaganego przez proces produkcyjny. Osady zagęszcza się w prasie i wykorzystuje jako surowiec wtórny (złom metali), olej poddaje utylizacji
zrzutu do kanalizacji spowodowana jest procesami starzenia się emulsji, najczęściej wskutek rozkładu biologicznego. Dlatego też jednym z istotnych zabiegów zmniejszających ilość ścieków jest podczyszczanie emulsji w obiegu i jej uodparnianie na rozkład biologiczny. Schemat przedstawiony na rys.5.1 przewiduje oddzielenie zanieczyszczeń mechanicznych cięższych od wody (najczęściej opiłków metali) przez sedymentację lub filtrację.<br>Równocześnie usuwa się z powierzchni niezemulgowany olej. Następnie dodaje się utleniacza w celu utlenienia produktów rozkładu, środka dezynfekującego w celu odświeżenia i wreszcie uzupełnia się stężenie oleju do poziomu wymaganego przez proces produkcyjny. Osady zagęszcza się w prasie i wykorzystuje jako surowiec wtórny (złom metali), olej poddaje utylizacji
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego