Typ tekstu: Książka
Autor: Albin Krzysztof
Tytuł: Reklama
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 2000
Proces rozpoznawania informacji ikonicznych ukierunkowany kryterialnie, wykazuje wysoką efektywność.W eksperymentach nad rozpoznawaniem kryterialnym obrazów, badani po jednokrotnej ekspozycji rozpoznawali 64% eksponowanych fotografii. Jeszcze silniejsze efekty uzyskiwane są przy wykorzystaniu procedur primingowych. Ponadto zależności między informacjami zapisywanymi ikonicznie oraz słownie, związane z tym samym pojęciem, przyspieszają przetwarzanie słów na poziomie semantycznym, przy założeniu, że nie dochodzi do interferencji semantycznej między znaczeniami informacji. Także autonomiczne nadawanie nazwy przez odbiorcę obiektowi repezentowanemu przez informacje kodowane ikonicznie, związane jest z mniej intensywnym przetwarzaniem niż ma to miejsce w przypadku treści kodowanych semantycznie. Obrazy generalnie potrzebują mniej czasu na osiągnięcie stanu przetwarzania na poziomie semantycznym
Proces rozpoznawania informacji ikonicznych ukierunkowany kryterialnie, wykazuje wysoką efektywność. <br>&lt;page nr=133&gt;<br>&lt;gap reason="photo"&gt;<br>&lt;page nr=134&gt;<br>W eksperymentach nad rozpoznawaniem kryterialnym obrazów, badani po jednokrotnej ekspozycji rozpoznawali 64% eksponowanych fotografii. Jeszcze silniejsze efekty uzyskiwane są przy wykorzystaniu procedur primingowych. Ponadto zależności między informacjami zapisywanymi ikonicznie oraz słownie, związane z tym samym pojęciem, przyspieszają przetwarzanie słów na poziomie semantycznym, przy założeniu, że nie dochodzi do interferencji semantycznej między znaczeniami informacji. Także autonomiczne nadawanie nazwy przez odbiorcę obiektowi repezentowanemu przez informacje kodowane ikonicznie, związane jest z mniej intensywnym przetwarzaniem niż ma to miejsce w przypadku treści kodowanych semantycznie. Obrazy generalnie potrzebują mniej czasu na osiągnięcie stanu przetwarzania na poziomie semantycznym
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego