Typ tekstu: Książka
Autor: Bratny Roman
Tytuł: Kolumbowie - rocznik 20
Rok wydania: 1984
Rok powstania: 1957
że nie byli sobie tak dalecy, jak decydować by mogły o tym pozory - szyldy ideowe patronujących obu redakcjom środowisk. Ogromna dysputa światopoglądowa, w jaką przerodziło się ich drugie spotka nie po niefortunnym odczycie O tchórzostwie, wykazała, że warto się dogadywać. Któryś z kolegów poety Dębowego wystąpił nawet z teorią, że solidarny ruch młodości ma się wznieść ponad przegrody ideowe, zostawiając poza sobą klasowe różnice i konflikty. "Gerontokracja" (taki ukuł termin na określenie swej teorii o potrzebie rządów młodości) miała więc tworzyć nową erę w losach "bezdziejowej" Polski. Inny z nich, szatynek o drapieżnym, jastrzębim profilku, już na drugim spotkaniu pragnął pojednać
że nie byli sobie tak dalecy, jak decydować by mogły o tym pozory - szyldy ideowe patronujących obu redakcjom środowisk. Ogromna dysputa światopoglądowa, w jaką przerodziło się ich drugie spotka nie po niefortunnym odczycie O tchórzostwie, wykazała, że warto się dogadywać. Któryś z kolegów poety Dębowego wystąpił nawet z teorią, że solidarny ruch młodości ma się wznieść ponad przegrody ideowe, zostawiając poza sobą klasowe różnice i konflikty. "Gerontokracja" (taki ukuł termin na określenie swej teorii o potrzebie rządów młodości) miała więc tworzyć nową erę w losach "bezdziejowej" Polski. Inny z nich, szatynek o drapieżnym, jastrzębim profilku, już na drugim spotkaniu pragnął pojednać
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego