Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1993
World Glacier Monitoring Service (Müller, 1977; Haeberli, 1985a; Haeberli, Müller, 1988) oraz w nieznacznej modyfikacji w World Glacier Inventory (Haeberli i in., 1989). Typologię tę można zatem uważać za standard międzynarodowy. Jest ona kilkustopniowa i dostosowana do kodowania w systemie dziesiętnym, co ułatwia komputerowe opracowanie danych (tab. 2.5). Jej specyfiką jest określanie typu morfologicznego konkretnego lodowca, a nie rodzaju zlodowacenia danego obszaru. W związku z tym, że podstawowym kryterium jest kształt, a nie wielkość lodowca, w klasyfikacji podstawowej nie uporządkowano lodowców według wielkości. Poza charakterystyką czoła, sklasyfikowano także kształt profilu podłużnego lodowca według pięciu typów. Na rysunku 2.4 przedstawiono
World Glacier Monitoring Service (Müller, 1977; Haeberli, 1985a; Haeberli, Müller, 1988) oraz w nieznacznej modyfikacji w World Glacier Inventory (Haeberli i in., 1989). Typologię tę można zatem uważać za standard międzynarodowy. Jest ona kilkustopniowa i dostosowana do kodowania w systemie dziesiętnym, co ułatwia komputerowe opracowanie danych (tab. 2.5). Jej specyfiką jest określanie typu morfologicznego konkretnego lodowca, a nie rodzaju zlodowacenia danego obszaru. W związku z tym, że podstawowym kryterium jest kształt, a nie wielkość lodowca, w klasyfikacji podstawowej nie uporządkowano lodowców według wielkości. Poza charakterystyką czoła, sklasyfikowano także kształt profilu podłużnego lodowca według pięciu typów. Na rysunku 2.4 przedstawiono
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego