Typ tekstu: Książka
Autor: Basztura Czesław
Tytuł: Komputerowe systemy diagnostyki akustycznej
Rok: 1996
powiązania z symptomami akustycznymi.


4.KLASY STANÓW OBIEKTÓW A SYMPTOMY NIESPRAWNOŚCI
4.1. WPROWADZENIE

Utworzenie i opis klas niesprawności diagnozowanego obiektu, należy do najtrudniejszych i najbardziej odpowiedzialnych etapów tworzenia każdego systemu diagnostycznego. W przypadku diagnostyki akustycznej, utworzenie przestrzeni klas niesprawności lub stanów patologicznych, skorelowanych z przestrzenią parametrów (cech), musi uwzględniać specyfikę źródeł dźwięku oraz strukturę czasowo-częstotliwościową sygnału diagnostycznego. Każde źródło dźwięku obiektu można rozpatrywać jako superpozycję elementarnych źródeł dźwięku. Znajomość źródeł elementarnych ułatwia proces modelowania klas niesprawności źródeł diagnostycznych oraz ułatwia określanie zależności pomiędzy stanem źródła dźwięku, jako obiektu diagnozowanego, a sygnałem.

4.2. ELEMENTARNE ŹRÓDŁA DŹWIĘKU
4.2.1
powiązania z symptomami akustycznymi.<br>&lt;gap&gt;<br><br>&lt;tit&gt;4.KLASY STANÓW OBIEKTÓW A SYMPTOMY NIESPRAWNOŚCI&lt;/&gt;<br>&lt;tit&gt;4.1. WPROWADZENIE&lt;/&gt;<br><br>Utworzenie i opis klas niesprawności diagnozowanego obiektu, należy do najtrudniejszych i najbardziej odpowiedzialnych etapów tworzenia każdego systemu diagnostycznego. W przypadku diagnostyki akustycznej, utworzenie przestrzeni klas niesprawności lub stanów patologicznych, skorelowanych z przestrzenią parametrów (cech), musi uwzględniać specyfikę źródeł dźwięku oraz strukturę czasowo-częstotliwościową sygnału diagnostycznego. Każde źródło dźwięku obiektu można rozpatrywać jako superpozycję elementarnych źródeł dźwięku. Znajomość źródeł elementarnych ułatwia proces modelowania klas niesprawności źródeł diagnostycznych oraz ułatwia określanie zależności pomiędzy stanem źródła dźwięku, jako obiektu diagnozowanego, a sygnałem.<br><br>&lt;tit&gt;4.2. ELEMENTARNE ŹRÓDŁA DŹWIĘKU&lt;/&gt;<br>&lt;tit&gt;4.2.1
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego