Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
cele organizacji pierwszego rzędu, bezpośrednio lub pośrednio warunkujące osiąganie jej celu nadrzędnego.
W ramach tych oddziaływań dominującą pozycję zajmują na ogół zasilenia, generowane w ramach wyjścia systemu zarządzanego (w organizacjach gospodarczych są to głównie wyroby, usługi i środki pieniężne). Od jakości zasileń WY przede wszystkim zależy powodzenie organizacji w kształtowaniu spolegliwego otoczenia i w konsekwencji uzyskanie pożądanej jakości zasileń na wejściu (w organizacjach gospodarczych są to głównie wyroby, usługi i środki pieniężne). W ten sposób powstaje, istotna dla zarządzania jakością, druga pętla sprzężenia zwrotnego pomiędzy jakością wyjścia a jakością wejścia systemu zarządzanego.
Organizacja dostrzegająca znaczenie zachowania się podmiotów z otoczenia (odbiorców
cele organizacji pierwszego rzędu, bezpośrednio lub pośrednio warunkujące osiąganie jej celu nadrzędnego.<br>W ramach tych oddziaływań dominującą pozycję zajmują na ogół zasilenia, generowane w ramach wyjścia systemu zarządzanego (w organizacjach gospodarczych są to głównie wyroby, usługi i środki pieniężne). Od jakości zasileń WY przede wszystkim zależy powodzenie organizacji w kształtowaniu spolegliwego otoczenia i w konsekwencji uzyskanie pożądanej jakości zasileń na wejściu (w organizacjach gospodarczych są to głównie wyroby, usługi i środki pieniężne). W ten sposób powstaje, istotna dla zarządzania jakością, druga pętla sprzężenia zwrotnego pomiędzy jakością wyjścia a jakością wejścia systemu zarządzanego.<br>Organizacja dostrzegająca znaczenie zachowania się podmiotów z otoczenia (odbiorców
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego