Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
i jedyna księga wojny, ten kto nie potrafi w niej czytać, musi się zadowolić stopniem szeregowego, a nie pretendować do szlifów generalskich. Gen. Loyd

Każdy dowódca i sztab musi szczegółowo ocenić teren pod kątem jego przydatności do prowadzenia określonych działań bojowych. Pozwoli to wyciągnąć odpowiednie wnioski dotyczące ugrupowania wojsk, rozmieszczenia stanowisk ogniowych i odwodów, a także pomoże ustalić rejony skupienia głównego wysiłku oraz sposób dowodzenia wojskami. Umiejętne wykorzystanie terenu może znacznie ułatwić wykonanie otrzymanych zadań.
Oceniając teren należy uzyskać odpowiedź na trzy pytania: 1. W jakim stopniu teren ułatwia lub utrudnia wykonanie otrzymanego zadania?; 2. W jaki sposób najlepiej wykorzystać właściwości taktyczne
i jedyna księga wojny, ten kto nie potrafi w niej czytać, musi się zadowolić stopniem szeregowego, a nie pretendować do szlifów generalskich.&lt;/&gt; Gen. Loyd<br><br>Każdy dowódca i sztab musi szczegółowo ocenić teren pod kątem jego przydatności do prowadzenia określonych działań bojowych. Pozwoli to wyciągnąć odpowiednie wnioski dotyczące ugrupowania wojsk, rozmieszczenia stanowisk ogniowych i odwodów, a także pomoże ustalić rejony skupienia głównego wysiłku oraz sposób dowodzenia wojskami. Umiejętne wykorzystanie terenu może znacznie ułatwić wykonanie otrzymanych zadań. <br>Oceniając teren należy uzyskać odpowiedź na trzy pytania: 1. W jakim stopniu teren ułatwia lub utrudnia wykonanie otrzymanego zadania?; 2. W jaki sposób najlepiej wykorzystać właściwości taktyczne
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego