Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
fonem meldunki o założeniu ograniczników. W tym samym czasie rachmistrz dowódcy baterii przygotowuje do pracy kalkulator artyleryjski SKART-DANA, który będzie wykorzystany w trakcie wykonywania zadań ogniowych jako drugi strumień określania nastaw.
Następnie dowódca baterii wysyła do sztabu dywizjonu meldunek o gotowości baterii do strzelania (stanu baterii), który zawiera współrzędne stanowisk ogniowych działa kierunkowego baterii, numer zajmowanego stanowiska przez działo kierunkowe (baterię), jakość działa kierunkowego, temperaturę ładunku oraz liczbę amunicji. Po potwierdzeniu przyjęcia meldunku przez komputer szefa sztabu oczekuje na przeprowadzenie synchronizacji czasu między PKOD a swoimi punktem dowodzenia.

Praca dowódcy grupy rozpoznania

Po zajęciu i dowiązaniu punktu obserwacyjnego wprowadza współrzędne punktu
fonem meldunki o założeniu ograniczników. W tym samym czasie rachmistrz dowódcy baterii przygotowuje do pracy kalkulator artyleryjski SKART-DANA, który będzie wykorzystany w trakcie wykonywania zadań ogniowych jako drugi strumień określania nastaw.<br>Następnie dowódca baterii wysyła do sztabu dywizjonu meldunek o gotowości baterii do strzelania (stanu baterii), który zawiera współrzędne stanowisk ogniowych działa kierunkowego baterii, numer zajmowanego stanowiska przez działo kierunkowe (baterię), jakość działa kierunkowego, temperaturę ładunku oraz liczbę amunicji. Po potwierdzeniu przyjęcia meldunku przez komputer szefa sztabu oczekuje na przeprowadzenie synchronizacji czasu między PKOD a swoimi punktem dowodzenia.<br><br>&lt;tit&gt;Praca dowódcy grupy rozpoznania&lt;/&gt;<br><br>Po zajęciu i dowiązaniu punktu obserwacyjnego wprowadza współrzędne punktu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego