Typ tekstu: Książka
Autor: Siemaszko Andrzej
Tytuł: Granice tolerancji
Rok: 1993
sposób w określonych okolicznościach". Jak widać, Homans kładł wyraźny nacisk na powinność, nakaz. Trudno zaś sobie wyobrazić nakaz honorowego krwiodawstwa, wówczas bowiem dziewięćdziesiąt dziewięć procent populacji postępowałoby wbrew tej powinności. Normie "nie zabijaj" nie odpowiada bynajmniej norma "ratuj życie drugiego człowieka". Jeśli jest coś, co łączy te zachowania, to jedynie statystyczna rzadkość ich występowania. Nie mieszczą się one jednak na tym samym kontinuum. Założenie o symetryczności bardzo złych i bardzo dobrych uczynków wydaje się więc zasadne tylko ze statystycznego punktu widzenia, stanowią one bowiem istotnie przeciwstawne krańce krzywej dzwonowej Gaussa. Jednakże normy, którymi zajmujemy się w rozważaniach nad dewiacją, mają z
sposób w określonych okolicznościach</>". Jak widać, Homans kładł wyraźny nacisk na powinność, nakaz. Trudno zaś sobie wyobrazić nakaz honorowego krwiodawstwa, wówczas bowiem dziewięćdziesiąt dziewięć procent populacji postępowałoby wbrew tej powinności. Normie "<q>nie zabijaj</>" nie odpowiada bynajmniej norma "<q>ratuj życie drugiego człowieka</>". Jeśli jest coś, co łączy te zachowania, to jedynie statystyczna rzadkość ich występowania. Nie mieszczą się one jednak na tym samym kontinuum. Założenie o symetryczności bardzo złych i bardzo dobrych uczynków wydaje się więc zasadne tylko ze statystycznego punktu widzenia, stanowią one bowiem istotnie przeciwstawne krańce krzywej dzwonowej Gaussa. Jednakże normy, którymi zajmujemy się w rozważaniach nad dewiacją, mają z
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego