Typ tekstu: Książka
Autor: Kowalczyk Paweł
Tytuł: Fizyka cząsteczek
Rok: 2000
między podpoziomami opisanymi tą samą wartością J (patrz rysunek 4.11).
Należy zwrócić uwagę, że widma absorpcyjne przedstawione na rysunkach 5.1 i 5.2 podają prawidłowo tylko położenia linii widmowych, ale nie ich natężenia. Natężenie pochłanianego promieniowania zależy od liczby absorbujących cząsteczek, którą określa rozkład Boltzmanna , gdzie oznacza wagę statystyczną poziomu rotacyjnego o energii . W najprostszym przypadku cząsteczki dwuatomowej waga poziomu rotacyjnego opisanego liczbą kwantową J równa jest jego degeneracji energia zaś wyraża się wzorem, zatem .

Rys. 5.3. Obsadzenie poziomów rotacyjnych cząsteczki CO w temperaturze 300 K

Rysunek 5.3 przedstawia rozkład NJ dla cząsteczki CO w temperaturze pokojowej
między podpoziomami opisanymi tą samą wartością J (patrz rysunek 4.11).<br> Należy zwrócić uwagę, że widma absorpcyjne przedstawione na rysunkach 5.1 i 5.2 podają prawidłowo tylko położenia linii widmowych, ale nie ich natężenia. Natężenie pochłanianego promieniowania zależy od liczby absorbujących cząsteczek, którą określa rozkład Boltzmanna &lt;gap&gt;, gdzie &lt;gap&gt; oznacza wagę statystyczną poziomu rotacyjnego o energii &lt;gap&gt;. W najprostszym przypadku cząsteczki dwuatomowej waga poziomu rotacyjnego opisanego liczbą kwantową J równa jest jego degeneracji &lt;gap&gt; energia zaś wyraża się wzorem, zatem &lt;gap&gt;.<br><br>Rys. 5.3. Obsadzenie poziomów rotacyjnych cząsteczki CO w temperaturze 300 K <br><br>Rysunek 5.3 przedstawia rozkład NJ dla cząsteczki CO w temperaturze pokojowej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego