Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Geograficzny
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1977
gospodarstw. Nieco odmiennie przedstawia się sytuacja w zakresie obsługi konsumpcyjnej. Popyt na towary i usługi konsumpcyjne jest realizowany poza gospodarstwem domowym, często nawet w odległych miejscowościach. Lokalizację zakupów poza miejscem zamieszkania ułatwiają: motoryzacja, poprawa warunków komunikacyjnych, podnoszenie się liczby ludności pozarolniczej i dwuzawodowej zamieszkałej na wsi oraz inne czynniki.
Dane statystyczne pozwalają określić dostępność przestrzenną usług produkcyjnych dla gospodarstw indywidualnych jedynie na przykładzie kółek rolniczych. Partycypują one w 43% w świadczeniu usług dla całego rolnictwa i prawie w 50% w usługach nabywanych przez gospodarstwa indywidualne. Mają miejsce znaczne dysproporcje w zainwestowaniu rolnictwa w majątek trwały kółek rolniczych (por. tab. 4 i
gospodarstw. Nieco odmiennie przedstawia się sytuacja w zakresie obsługi konsumpcyjnej. Popyt na towary i usługi konsumpcyjne jest realizowany poza gospodarstwem domowym, często nawet w odległych miejscowościach. Lokalizację zakupów poza miejscem zamieszkania ułatwiają: motoryzacja, poprawa warunków komunikacyjnych, podnoszenie się liczby ludności pozarolniczej i dwuzawodowej zamieszkałej na wsi oraz inne czynniki.<br>Dane statystyczne pozwalają określić dostępność przestrzenną usług produkcyjnych dla gospodarstw indywidualnych jedynie na przykładzie kółek rolniczych. Partycypują one w 43% w świadczeniu usług dla całego rolnictwa i prawie w 50% w usługach nabywanych przez gospodarstwa indywidualne. Mają miejsce znaczne dysproporcje w zainwestowaniu rolnictwa w majątek trwały kółek rolniczych (por. tab. 4 i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego