Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1980
Rodeckiego i obszerna publikacja w "Sylwanie" z 1827 r. zawierają dane wyłącznie w przekroju województw, podobnie jak wiele późniejszych ogólnych opracowań statystycznych. .
Zbliżone pod względem okresu opracowania do mapy - zwanej w skrócie KdWR - są rosyjskie materiały statystyczne za 1887 r.; do MTP - Statystyka rolnicza 1931/32 ; do MTSG - powojenne materiały statystyczne GUS. Wszystkie te pozycje podają dane w przekroju powiatów. Obszerne i różnorodne materiały, dotyczące zmian lesistości, znajdują się w zbiorowym wydawnictwie pt. Stosunki rolnicze Królestwa Kongresowego gdzie uwzględniono dane liczbowe przeważnie z 1909 r. (również wg powiatów) oraz w wielu innych publikacjach o różnym charakterze, różnym stopniu dokładności i różnej
Rodeckiego i obszerna publikacja w "Sylwanie" z 1827 r. zawierają dane wyłącznie w przekroju województw, podobnie jak wiele późniejszych ogólnych opracowań statystycznych. &lt;page nr=138&gt;.<br> Zbliżone pod względem okresu opracowania do mapy - zwanej w skrócie KdWR - są rosyjskie materiały statystyczne za 1887 r.; do MTP - &lt;hi rend="italic"&gt;Statystyka rolnicza 1931/32&lt;/hi&gt; ; do MTSG - powojenne materiały statystyczne GUS. Wszystkie te pozycje podają dane w przekroju powiatów. Obszerne i różnorodne materiały, dotyczące zmian lesistości, znajdują się w zbiorowym wydawnictwie pt. &lt;hi rend="italic"&gt;Stosunki rolnicze Królestwa Kongresowego&lt;/hi&gt; gdzie uwzględniono dane liczbowe przeważnie z 1909 r. (również wg powiatów) oraz w wielu innych publikacjach o różnym charakterze, różnym stopniu dokładności i różnej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego