Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
to inflacji pełzającej, czyli stosunkowo nieznacznemu wzrostowi ogólnego poziomu cen) wywierają korzystny wpływ na przebieg procesów gospodarczych. Podstawą tego poglądu są najczęściej dwa argumenty. Po pierwsze, podkreśla się, że powolne procesy inflacyjne wpływają korzystnie na dynamikę wzrostu gospodarczego. Przy założeniu iluzji pieniężnej, powolne procesy inflacyjne pozwalają bowiem na obniżki realnych stóp procentowych i stawek płac realnych, co wywołuje optymistyczne nastroje wśród przedsiębiorców z powodu poprawy rentowności produkcji. Te optymistyczne nastroje wzmacniają działalność inwestycyjną, przyczyniając się w konsekwencji do przyspieszenia wzrostu gospodarczego. Po drugie, podkreśla się, że powolne procesy inflacyjne ułatwiają pożądane zmiany relacji cenowych w warunkach istnienia sztywności cen do dołu. W
to inflacji pełzającej, czyli stosunkowo nieznacznemu wzrostowi ogólnego poziomu cen) wywierają korzystny wpływ na przebieg procesów gospodarczych. Podstawą tego poglądu są najczęściej dwa argumenty. Po pierwsze, podkreśla się, że powolne procesy inflacyjne wpływają korzystnie na dynamikę wzrostu gospodarczego. Przy założeniu iluzji pieniężnej, powolne procesy inflacyjne pozwalają bowiem na obniżki realnych stóp procentowych i stawek płac realnych, co wywołuje optymistyczne nastroje wśród przedsiębiorców z powodu poprawy rentowności produkcji. Te optymistyczne nastroje wzmacniają działalność inwestycyjną, przyczyniając się w konsekwencji do przyspieszenia wzrostu gospodarczego. Po drugie, podkreśla się, że powolne procesy inflacyjne ułatwiają pożądane zmiany relacji cenowych w warunkach istnienia sztywności cen do dołu. W
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego