Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
LM jest bardziej stroma od krzywej BP (rys. 19.20). Załóżmy początkowo, że gospodarka znajduje się w stanie równowagi wewnętrznej i zewnętrznej przy kursie walutowym e0, czego ilustracją jest punkt A na rys. 19.20. Przyjmijmy następnie, że w nowym stanie równowagi wewnętrznej (punkt B) dochód narodowy wynosi Y1, a stopa procentowa r1. Gdyby kurs walutowy pozostał na poziomie e0, to powstałaby nadwyżka bilansu płatniczego. W systemie płynnego kursu walutowego nastąpi wzrost kursu (załóżmy, że do poziomu e1), co przesunie krzywą BP0 do położenia BP1. Tak więc gdy krzywa LM jest bardziej stroma niż krzywa BP, wyższy dochód narodowy w stanie równowagi
LM jest bardziej stroma od krzywej BP (rys. 19.20). Załóżmy początkowo, że gospodarka znajduje się w stanie równowagi wewnętrznej i zewnętrznej przy kursie walutowym e0, czego ilustracją jest punkt A na rys. 19.20. Przyjmijmy następnie, że w nowym stanie równowagi wewnętrznej (punkt B) dochód narodowy wynosi Y1, a stopa procentowa r1. Gdyby kurs walutowy pozostał na poziomie e0, to powstałaby nadwyżka bilansu płatniczego. W systemie płynnego kursu walutowego nastąpi wzrost kursu (załóżmy, że do poziomu e1), co przesunie krzywą BP0 do położenia BP1. Tak więc gdy krzywa LM jest bardziej stroma niż krzywa BP, wyższy dochód narodowy w stanie równowagi
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego