Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 22
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1995
majątku w chwili nacjonalizacji pomniejszają jego wartość
skala progresywna o stawkach rozpoczynających się od:
- spadkobiercy grupy I - 40 proc.
- spadkobiercy grupy II - 50 proc.
a) zwrot w naturze
b) bony rekompensacyjne
zwrot w naturze tylko za zgodą obecnego właściciela
- nie występuje
- papier wartościowy na okaziciela, waloryzowany w wysokości 2/3 stopy procentowej NBP
a) za bony można kupować:
- nieruchomości i ruchomości sprzedawane przez Skarb Państwa - po cenie wywoławczej,
- gospodarstwa rolne z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa - na przetargu,
- 5 proc. akcji każdego przedsiębiorstwa prywatyzowanego w drodze kapitałowej - na przetargu,
- inne akcje i udziały, o wartości nie przekraczającej limitu ustalanego corocznie w ustawie
majątku w chwili nacjonalizacji pomniejszają jego wartość<br>skala progresywna o stawkach rozpoczynających się od:<br>- spadkobiercy grupy I - 40 proc.<br>- spadkobiercy grupy II - 50 proc.<br>a) zwrot w naturze<br>b) bony rekompensacyjne<br>zwrot w naturze tylko za zgodą obecnego właściciela<br>- nie występuje<br>- papier wartościowy na okaziciela, waloryzowany w wysokości 2/3 stopy procentowej NBP<br>a) za bony można kupować:<br>- nieruchomości i ruchomości sprzedawane przez Skarb Państwa - po cenie wywoławczej,<br>- gospodarstwa rolne z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa - na przetargu,<br>- 5 proc. akcji każdego przedsiębiorstwa prywatyzowanego w drodze kapitałowej - na przetargu,<br>- inne akcje i udziały, o wartości nie przekraczającej limitu ustalanego corocznie w ustawie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego