Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
to saldo bilansu obrotów bieżących wynosi zero (przychody i wydatki związane z międzynarodowymi transakcjami handlowymi są jednakowe). Równowaga bilansu płatniczego wymaga, aby w tej sytuacji napływy kapitałowe netto wynosiły zero. Wystąpi to w przypadku, gdy stopa procentowa ustali się na poziomie r1. Otrzymujemy w ten sposób kombinację dochodu narodowego i stopy procentowej (Y1, r1) zapewniającą równowagę bilansu płatniczego (punkt A w ćwiartce pierwszej). Przy dochodzie narodowym Y2 występuje deficyt bilansu obrotów bieżących określony przez odcinek b w ćwiartce czwartej. W celu zapewnienia równowagi bilansu płatniczego nadwyżka napływów kapitałowych netto musi wynieść również b, co wystąpi przy stopie procentowej r2. Otrzymujemy więc kombinację
to saldo bilansu obrotów bieżących wynosi zero (przychody i wydatki związane z międzynarodowymi transakcjami handlowymi są jednakowe). Równowaga bilansu płatniczego wymaga, aby w tej sytuacji napływy kapitałowe netto wynosiły zero. Wystąpi to w przypadku, gdy stopa procentowa ustali się na poziomie r1. Otrzymujemy w ten sposób kombinację dochodu narodowego i stopy procentowej (Y1, r1) zapewniającą równowagę bilansu płatniczego (punkt A w ćwiartce pierwszej). Przy dochodzie narodowym Y2 występuje deficyt bilansu obrotów bieżących określony przez odcinek b w ćwiartce czwartej. W celu zapewnienia równowagi bilansu płatniczego nadwyżka napływów kapitałowych netto musi wynieść również b, co wystąpi przy stopie procentowej r2. Otrzymujemy więc kombinację
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego