Typ tekstu: Książka
Autor: Siwoń Bolesław
Tytuł: Jak sterować rentownością przedsiębiorstwa
Rok: 1994
trzy produkty kosztem 1600jp. Współczynniki podziału tej sumy można wyprowadzić z liczby godzin pracy bezpośredniej, liczby godzin pracy maszyn oraz ciężaru zużytego tworzywa produkcyjnego. Rozkład tych parametrów na wyroby przedstawia tabela 6.


Rozliczenie kosztów na podstawie liczby przepracowanych godzin robocizny bezpośredniej oraz wyników finansowych przydzielonych tym rozliczeniem poszczególnym wyrobom przedstawia tabela 7.

Suma kosztów do podziału 1600jp. Koszt jednostki przeliczeniowej 2jp.

Wszystkie wyroby są w tym przypadku rentowne.
Przeprowadźmy z kolei rozliczenie oparte na czasie pracy maszyn (tab. 8) oraz na ciężarze zużytego tworzywa (tab. 9).Suma kosztów do podziału 1600jp. Koszt jednostki przeliczeniowej 8jp.Suma kosztów do podziału 1600jp. Koszt
trzy produkty kosztem 1600jp. Współczynniki podziału tej sumy można wyprowadzić z liczby godzin pracy bezpośredniej, liczby godzin pracy maszyn oraz ciężaru zużytego tworzywa produkcyjnego. Rozkład tych parametrów na wyroby przedstawia tabela 6.<br><br><br>Rozliczenie kosztów na podstawie liczby przepracowanych godzin robocizny bezpośredniej oraz wyników finansowych przydzielonych tym rozliczeniem poszczególnym wyrobom przedstawia tabela 7.<br><br> Suma kosztów do podziału 1600jp. Koszt jednostki przeliczeniowej 2jp.<br><br> Wszystkie wyroby są w tym przypadku rentowne.<br>&lt;page nr=133&gt;<br><br><br><br> Przeprowadźmy z kolei rozliczenie oparte na czasie pracy maszyn (tab. 8) oraz na ciężarze zużytego tworzywa (tab. 9).<br><br><br><br>Suma kosztów do podziału 1600jp. Koszt jednostki przeliczeniowej 8jp.<br><br><br><br> Suma kosztów do podziału 1600jp. Koszt
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego