Typ tekstu: Książka
Autor: Jarosz Maria
Tytuł: Samobójstwa
Rok: 1997
źródeł informacji o nich jest raczej dyskusyjna. Trudna do weryfikacji. Zwłaszcza że są to często teksty fragmentaryczne i co gorsza, tendencyjnie wyselekcjonowane; powszechne są fakty niszczenia przez rodziny pisemnych śladów zachowań samobójczych. To samo dotyczy relacji i wspomnień - z reguły zniekształconych faktem samobójstwa.

Polskie i międzynarodowe dane statystyczne zawierają wyodrębnioną tabelę, określającą przypuszczalne motywy samobójstw: kłopoty rodzinne, miłosne, choroby, kłopoty w pracy, w nauce, pijaństwo itd. Jednakże próba sporządzenia na tej podstawie typologii przyczyn samobójstw czy choćby w miarę wyczerpującego ich katalogu byłaby przedsięwzięciem jałowym. Do wielkiej ostrożności w uogólnianiu skłania bowiem po pierwsze ogromne zróżnicowanie kulturowe podłoża samobójstw oraz po
źródeł informacji o nich jest raczej dyskusyjna. Trudna do weryfikacji. Zwłaszcza że są to często teksty fragmentaryczne i co gorsza, tendencyjnie wyselekcjonowane; powszechne są fakty niszczenia przez rodziny pisemnych śladów zachowań samobójczych. To samo dotyczy relacji i wspomnień - z reguły zniekształconych faktem samobójstwa.<br><br>Polskie i międzynarodowe dane statystyczne zawierają wyodrębnioną tabelę, określającą przypuszczalne motywy samobójstw: kłopoty rodzinne, miłosne, choroby, kłopoty w pracy, w nauce, pijaństwo itd. Jednakże próba sporządzenia na tej podstawie typologii przyczyn samobójstw czy choćby w miarę wyczerpującego ich katalogu byłaby przedsięwzięciem jałowym. Do wielkiej ostrożności w uogólnianiu skłania bowiem po pierwsze ogromne zróżnicowanie kulturowe podłoża samobójstw oraz po
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego